EFT for Ukraine

We are offering to teach, and share with Ukraine, evidence based, tools and techniques that have been successfully employed in disaster zones across the globe. They are easy to learn, fast to take effect, and safe to share by non-professionals. The ideal toolkit for a team to deliver efficient, low-cost solutions to a large-scale population in tremendous need. We are Trauma Resilience and Recovery Consultants trained in EFT and other body-based stress and trauma treatment tools. We are accredited by EFT International, part of the ACEP Humanitarian Committee, and are mentored by practitioners with decades of field experience, including Peaceful Heart Network.

Ми пропонуємо навчати та ділитися з Україною науково обґрунтованими інструментами та методами, які успішно застосовуються в зонах стихійних лих по всьому світу. Ці техніки легі у вивченні та засвоєні, вони швидко діють та є безпечними у застосуванні непрофесіоналами. Це ідеальний інструментарій для команди, яка може надавати ефективні та недорогі рішення для багатьох людей, які потребують допомоги. Ми є консультантами з травматичної стійкості та відновлення, які пройшли професійні навчання за техніками  EFT та іншими тілесно-орієнтованими інструментами лікування стресу і травми. Ми акредитовані EFT International та є членами Гуманітарного комітету ACEP, працюємо під патронатом практиків з багаторічним досвідом, в тому числі з Peaceful Heart Network.

We could train circles of non-professionals in easy-to-learn, safe-to-share tools for the immediate stabilising and relief of stress, anxiety and depression. Stress reduction support increases immunity, builds resilience and minimises the potential of developing long-term emotional health difficulties. We want as many adults and children as possible to be able to protect and repair their emotional health.

There is also an opportunity for psycho-health professionals who are interested in aquiring full EFT training for trauma stabilisation and recovery with groups and individuals. This training is accredited by EFT International, a non-profit, charitable organisation, co-ordinated by elected members. 

Фахівців з психічного здоров’я недостатньо, щоб задовольнити потреби всіх, хто потребує підтримки. Ми могли б навчити неспеціалістів легким для засвоєння і безпечним для поширення інструментам для досягнення швидкої стабілізації і полегшення стресу, тривоги і депресії. Підтримка в боротьбі зі стресом підвищує імунітет, формує стійкість і мінімізує ризик розвитку довгострокових проблем з емоційним здоров’ям. Ми хочемо, щоб якомога більше дорослих і дітей могли захистити та відновити своє емоційне здоров’я.

Існує також можливість для професіоналів у сфері психологічного здоров’я, які зацікавлені в отриманні повного курсу EFT для стабілізації та відновлення після травми з групами та окремими особами. Цей тренінг акредитований EFT International, некомерційною, благодійною організацією, яка координується обраними членами.

We need to raise funds to cover; training, mentoring and certification fees; teaching materials and shareable resources; interpreter, and translation expenses; volunteer expenses including food, accommodation and travel; project promotion. Please help us to share these powerful tools for stress and trauma relief with those who need them most. DONATE to make it happen.

Нам потрібно зібрати кошти, щоб покрити витрати на навчання, наставництво та сертифікацію, навчальні матеріали та ресурси, перекладачів та усних перекладачів, витрати на харчування, проживання та проїзд волонтерів, а також на просування проекту. Будь ласка, допоможіть нам поділитися цими потужними інструментами подолання стресу і травми з тими, хто їх найбільше потребує. ЗДІЙСНЕННЯ ПОЖЕРТВУВАННЯ
щоб зробити це можливим.

Latest news * Останні новини

Якщо ви хочете стати частиною цього проекту, ми будемо раді почути вас. Зараз ми будуємо основну команду українську волонтерів. Нам потрібні лідери двомовного TAPPING прослуховування (зараз в Україні) та двомовні прихильники проекту (де б ви не були) для просування, залучення коштів та вербування. За більш детальною інформацією, удь ласка, скористайтеся формою нижче, щоб зв’язатися з Танею Дрончак.

If you would like to be part of this project we would love to hear from you. We are building a core Ukrainian team now, we need Tapping Leaders (in Ukraine), and bilingual supporters of the project (anywhere in the world) for recruitment, fundraising, and promotion. Please contact us below for further details.